velingara4

El director de l'escola ens explica el seu funcionament