velingara9

Dins de l'escola també hi ha un taller d'agricultura
per les dones